Carolina Jonsson, Babel visningsrom for kunst – ArtScene Trondheim