Sofie Volden Thorstensen – ArtScene Trondheim


Sofie Volden Thorstensen

er fra Trondheim. Hun studerer bachelor i kunsthistorie, NTNU.

Skribentens tekster

Konferanse 2020, Kunsthistorisk kritikk, Tekstserier, 03.11.2020

Hva er en kunstner?

Hvis det ikke finnes et publikum, finnes det da kunst? Om ingen betrakter et verk, er det da et kunstverk? Volden Thorstensen ser på Portrett av Advokat Ludvig Meyer gjennom Foucaults briller.