Sissel Furuseth – ArtScene Trondheim


Sissel Furuseth

(f. 1971) er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Fra 1996 til 2016 var hun ansatt ved NTNU, der hun i årene 2007-2014 koordinerte det tverrfaglige masterprogrammet Kunstkritikk og kulturformidling. Fra NTNU ledet hun også forskningsprosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000: verdiforvaltning og mediering (NFR 2009-2015). Furuseth har en omfattende publikasjonsliste, som særlig omhandler temaer som lyrisk modernisme, metrikk, litteraturkritikk, tidsskrifthistorie, økokritikk og klimalitteratur. Hennes seneste monografi er Forfatteren som kritiker (2015).

Skribentens tekster

Kommentar, Konferanse 2020, Media, Tekstserier, 04.12.2020

Kritikkens trange og åpne rom. Inntrykk fra de siste 20 år

Én av grunnene til at jeg ikke alltid opplever kunstkritikk så stimulerende som jeg burde, er nettopp den tidvis ukritiske og servile tilslutningen til nye teoretiske posisjoner.