Merete Røsvik – ArtScene Trondheim


Merete Rosvik

er redaktør for sakprosatidsskriftet Prosa og litteraturanmelder i Klassekampen.

Skribentens tekster

Kommentar, Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Å tenke under press

Tidsskrifta rekrutterer og lærer opp nye stemmer til kritikken og kultursektoren generelt. Elles er tidsskrifta mest lovprisa for sein og grundig refleksjon som tilfører debatten nye perspektiv ved å sjå på dei lange linjene, og ikkje alltid skjele til det aktuelle. Men korleis er eigentleg vilkåra for denne grundige refleksjonen no for tida? Er definisjonen av tidsskriftet i endring?