Jesper Kristensen – ArtScene Trondheim


Jesper Kristensen

er født i 1992 og er tidligere utdannet økonom. Siden har han jobbet for ulike gallerier i Norge, blant annet QB Gallery og Blomqvist Kunsthandel i Oslo. Pr i dag jobber han for Galleri Dropsfabrikken i Trondheim mens han går siste året av bachelorutdannelsen i Kunsthistorie på NTNU.

Skribentens tekster

Konferanse 2020, Kunsthistorisk kritikk, Tekstserier, 03.11.2020

Ikonologi og ikonografi: en analyse av et kunstverk

Hvordan kan vi forstå et kunstverk ut fra de tre nivåene pre-ikonografi, ikonografi og ikonologi?