Heidi Bale Amundsen – ArtScene Trondheim


Heidi Bale Amundsen

(f. 1983) er styreleder i Norsk kritikerlag. Hun har en PhD i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo, med avhandlingen «Perceiving Structural Unity in Photobook» (2019). For tiden arbeider hun som kunstkritiker, og som redaktør for Munchmuseets publikasjoner.

Skribentens tekster

Kommentar, Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Om en kritisk offentlighet

Når kunsten griper inn i virkeligheten på ny og uoversiktlig vis, tydeliggjøres behovet for en kunnskapsbasert felles samtale om kunst og kultur. Kritikken er en forutsetning for den samtalen.