Bettine Broen-Konradsen – ArtScene Trondheim


Bettine Broen-Konradsen

tar bachelor i kunsthistorie ved NTNU og blir uteksaminert høsten 2020.

Skribentens tekster

Kritikk, Kunst og klima, Tekstserier, 05.11.2019

Arktisk hysteri

Pia Arke gjør kolonihistorien til en del av sin historie på den eneste måten hun kjenner til, nemlig ved å ta den personlig.