Andreas Ervik – ArtScene Trondheim


Andreas Ervik

er doktorgradsstipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Ervik er også kunstner.

Skribentens tekster

Kommentar, Tekstserier, Virtuelle veivalg, 17.03.2020

Teknologi-trivialiteters tyngde

Det elektroniske er overalt. Aldri før har det vært viktigere med kunstnerisk utforskning av teknologiutviklingen.