Behind Your Back – ArtScene Trondheim


Behind Your Back

Kritikk, 04.01.2013

Svenske Kristian Berglunds Behind Your Back i Babel visningsrom for kunst er en estetisk velfundert og tverrmedial utstilling. Blandingen av selvpunkterende munterhet og ulmende uhygge er et overordnet bilde på den gjennomgående dikotomiske konsistensen i Berglunds arbeider. Motsetningsstrukturen oppleves faktisk så fremtredende, at den i seg selv møter sin motsetning: Det forskjellsløse.

Utstillingstittelen henviser til en film med samme navn, som presenteres i Babels black box (for anledningen utstyrt med én enkelt stol). Her ser vi to tilsynelatende identiske og kjønnsløse figurer – en slags mennesker av animert avfall. De parrer seg og produserer mer avfall, som straks etter fødselen bokstavelig talt spres for alle vinder.

I den kollegiale og nærmest vennskapelige introteksten skrevet av Markus Lantto, legges det vekt på det fine og stemningsfulle aspektet ved filmen. Denne finheten må sies å ha sine foruroligende undertoner. Tankene ledes lett hen mot ”Human Waste”, menneskene som i sosiologen Zygmunt Baumans optikk (beskrevet i boken Wasted Lives: Modernity and its Outcasts) er et naturlig biprodukt av modernismen og dens fokus på konstant vekst. Det ser ut til at det blir arbeidet med en paradoksal veksling mellom identifikasjon og fremmedgjørelse i filmen, noe som underbygges ytterligere av at de to sentrale figurene fra filmen er oppstilt utenfor black box’en, foran et speil. Betrakter vi figurene, betrakter vi nødvendigvis også våre egne speilbilder.

Verket It Takes a Nation of Millions (to Hold Us Back) som låner sin tittel fra Public Enemys andre album, består av opphengte, overdimensjonerte løvetannfrø i tre, men hvor frøknoppene er erstattet av elektronisk materiale for å utforme bomber. Frøene, som normalt forbindes med liv, kommer her i stedet til å representere en arbitrær spredning av død og ødeleggelse. Et skarpt observert og enkelt utført arbeid.

Endelig er det verket Skool Daze, som i lys av den seneste skolemassakren i USA har antatt en særlig alarmerende dimensjon. Verket synes nettopp å tematisere forholdet mellom det uskyldige og trusselen fra det onde. Fire hurtige selvportretter av kunstneren som skolegutt henger side om side med et roterende maleri som avbilder en kalkulator. På kalkulatorens skjerm ser vi tallene 71349315, men når maleriet dreies rundt og vises opp ned, staves ordene ”Sieg heil”. Installasjonen inneholder også en skolepult og stol. Begge er flatet ut, og fremstår som funksjonsløse gjenstander. Skoleringen blir i dette verket sidestilt med et element av totalitær kontroll, av systemverdens overgrep på livsverdenen.

Babels utstillingslokale er et tidligere butikklokale. Det slitte og misfargete gulvbelegget sammen med de dominerende lysstoffrørlampene skygger delvis for verkene. Rommet fremstår rotete og tilfeldig. Hvorfor ikke gjøre litt for gjestfriheten, når Babel ellers nettopp gjør så mye godt for kunstscenen i Trondheim?

Kristian Berglunds kunst ser ut til å bli båret frem av en begeistring for formgivning og en materiell utforskning. Denne lykkelige lekenheten motsvares dog effektivt av de mer eller mindre fremtredende og noe tyngre motivkretsene i verkene hans.

Kristian Berglund, Behind Your Back
7. – 16. desember 2012, Babel