Veving som organisering – ArtScene Trondheim


Veving som organisering

Kritikk, 04.05.2012

Installasjonen Realignment of IMG_1229Existing Things består av greiner fra et mangfold av tresorter, bjørnekjeks, taustykker, tøyremser og innrammede fotografier. Betraktet som en vev vil greinene danne renningen, enkelte er gamle og tørre mens andre er unge og har friske knopper, mens tekstilremsene er brukt som innslag. Inne i veven som fyller gallerirommet som en halv kuppel er det et titalls fotografier montert. På denne måten kan verket også i seg selv være en variasjon over temaet visningsrom.

Med denne blandingen av naturmaterialer, funnede objekter, tekstilkunst og fotografier, har Line Solberg Dolmen bygd noe som ser ut som en krysning av de arkitektoniske motsatsene kuppel og fuglereir. Selv om det skal se sammenrasket ut, streber det mot den perfekte geometriske formen – sfæren. Installasjonen er lyssatt nedenfra med et skarpt kontorlys som modererer følelsen av hygge og lunhet som straks springer en i møte med det som minner om barndommens sjølsnekra hytte i skogen.

Tittelen Realignment of Existing Things viser til organiseringen av funnede ting, men på en bestemt måte: Alignment kan i en nærmere bestemmelse sikte til det å danne paralleller, noe som får oss til å tenke på renningen og oppstillingen i veven, kanskje også den fortettende bankebevegelsen.

Fotografiene viser forskjellige tre og metallstrukturer. Trær og grener står som kontrast til de strenge formene som skjelettet på et tørkestativ eller rørsystemet i et bryggeri. Fotografiene er nøye utvalgt gjennom en estetisk og motivmessig familielikhet, men står også som motsatser: Kultur og natur. Det handler om orden og kaos, det tilvirkede og det naturlige, og selvfølglig med tematisk fortsettelse i kunstnerens beherskelse av materialet.

IMG_1150På bildene ser den strenge geometrien i metallet ut som en motsats til vekstene, men ved nærmere øyensyn er det ikke enkle kontraster. Når de tilvirkede strukturene blir kompliserte, begynner de å minne om en selvorganisert vekstform. Det er også eksempler på en mer direkte påvirkning den andre veien: Grenene som er flettet inn i et espalier har vokst til og bøyd metallet, et motiv som kan leses både som kamp og forsoning. Likheten med installasjonen er ikke vanskelig å få øye på: Den organiske renningen som er flettet sammen med menneskelagde produkter som innslag hvor de motstående kreftene danner ekvilibirum. Følger man denne linjen, kan Realignment of Existing Things se ut som en lærepenge om grunnleggende betingelser som ligger i materialet. Natur som premiss er bare begynnelsen på innsikt, for her handler det om gjensidig avhengighet i kamp og anerkjennelse.

Line Solberg Dolmen
Realignment of Existing Things
Galleri Blunk, 20. – 22. april 2012