THE TIME IS WOW, Verket Kunstfagskole

Bildearkiv

THE TIME IS WOW, Eksamensutstilling, Verket Kunstfagskole, 3 – 5 juni 2011.

Verket kunstfagskoles 16 avgangsstudenter viste sine eksamensarbeider i Olav Trygvassonsgate 19. Mer info se: http://www.verketkunstarena.no/