Åsil Bøthun, Selbu Bygdemuseum

Bildearkiv

«En poetisk visualisering av Selbustrikkinga» av Åsil Bøthun på Selbu Bygdemuseum, 19.06.10

Installasjonen En poetisk visualisering av Selbustrikkinga av Åsil Bøthun ved Selbu Bygdemuseum og Neadalen Kunstforening, sommer 2010

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Norske Kunstforeninger, Norske Kunsthåndverkere, Selbu Kommune, Selbu Sparebank og Blilyst.

Intervju med kunstneren i Nea Radio: http://www.nearadio.no/v/a/installasjon-paa-selbu-bygdemuseum-1492/

Kunstnerens prosjektbeskrivelse:

Installasjonen vil bestå av rundt 2000 strikkepinner og tråd. Arbeidet har utgangspunkt i  selve prosessen i strikkehandlingen.

Selbu Bygdemuseum er fylt opp med fantastiske strikkeprodukter og et mylder av forskjellige Selbu-mønster. Som en kommentar til alt dette arbeidet som er utført av alle disse menneskene gjennom uendelige timers arbeid ønsker jeg å fokusere på handlingen i selve strikkingen, og se bort fra sluttproduktene. På en måte kan en si at installasjonen blir en hyllest til alt arbeidet som ligger til grunn for de ferdige Selbu produktene.

Hver enkel strikkepinne skal henge nederst i en tråd fra taket og vil til sammen danne et kvadrat. Installasjonen vil fungere som en uro, hvor aktivitet og trekk i rommet vil sette pinnene i bevegelse slik at de berører hverandre, og dermed oppstår lyden som vi assosierer med strikkingen.

Arbeidet blir en poetisk visualisering av strikking, hvor to av tre komponenter er med, selve strikkepinnene og trådene, mens den menneskelige interaksjonen settes utenfor. Men ved hjelp av aktiviteten i rommet (som publikum) vil strikkepinnene og trådene illudere og påminne prosessen de er representanter for.