Eksperter i Team, NTNU, Trøndelag Senter for Samtidskunst – ArtScene Trondheim