Bivas Chaudhuri, Babel visningsrom for kunst

Bildearkiv

Fra Babel visningsrom for kunst:

Bivas Chaudhuri (USA)
Babel visningsrom for kunst
Åpning: Fredag 19. mars kl 19.00
Periode: 19. – 28. mars 2010

«I was living in traditional culture so I have seen old as well as new.»

Bivas arbeider består av repetitative visuelle elementer som beveger seg fra enkle organiske til mer komplekse geometriske mønstre, alle med utgangspunkt i en meditativ prosessuell metode.

Hans bikulturelle bakgrunn brukes aktivt hvor østlige og vestlige konsept assimileres og insisteres som teknikk. -As I come from the East, my work does not fit into the framework of Western Art. Det er likheter i måten Bivas arbeider undrar seg merkelappen samtidskunst etter Duchamp, tilsvarende naiv kunst, urban rustic eller remodernisme.

Den naive, energiske lekeplassen bestående av farger og geometri er influert av hverdag og spiritualitet. Samtidig er den en søken etter ekthet og åpenhet, hvor ‘state of mind’ portretteres.

Bivas Chaudhuri er født i Calcutta, India hvor han studerte kunst og design ved bl.a. SVA, The Scottish Church College. Han fullførte en MFA i Painting and printmaking fra Brooklyn College etter å ha flyttet til USA på 80 tallet.