Studenter fra KiT, Steinkjerfestivalen 2009

Bildearkiv

Kunst!
KIT

Kunstskolen i Trondheim ble startet like etter den annen verdenskrig av lokale kunstnere som så behovet for en profesjonell kunstutdannelse i byen. I 1979 kom skolen inn i høyskolesystemet og fra 1987 ble Kunstskolen i Trondheim et statlig kunstakademi. Fra 1996 innlemmet i NTNU.

Kunstakademiet i Trondheim har alltid vært kjent for en åpen og eksperimenterende holdning blant annet var KIT det første kunstakademiet i Norden som kunne tilby utdanning i nye medier gjennom etableringen av Intermediaavdelingen. KIT var også tidlig ute med en åpen avdelingsstruktur og en pedagogisk arbeidsform på tvers av tekniske og tradisjonelle grenser.

Studenter fra KiT har gjestet SteinkjerFestivalen tidligere og vil presentere spennende kunst; billedkunst, installasjoner og performance.

Utstillingsperiodene: 20/6- 11/7 på Forum