Studenter fra KiT, Steinkjerfestivalen 2009 – ArtScene Trondheim