Studenter ved Kunstakademiet i Trondheim – ArtScene Trondheim


Studenter ved KiT

Skribentens tekster

Kommentar, 19.05.2023

En besked fra studentene ved Kunstakademiet i Trondheim

Studentene ved Kunstakademiet i Trondheim markerer sin støtte til internasjonale studenter og deres bidrag til vår utdanningssektor og samfunn generelt.