Sissel M. Bergh – ArtScene Trondheim


Sissel Mutale Bergh

er utdannet ved kunstakademiet i Oslo og Universitetet i Durban, Sør-Afrika. Hun har bodd og arbeidet i Luzaka, Zambia. For tiden har hun 5-årig Statens arbeidstipend og hennes filmer og innsamlede materiale om samisk historie har vært vist flere steder i landet. Bor i Trondheim.

Skribentens tekster

Kommentar, 12.10.2015

Mulighetene i ytterkantene

Er kunstverdenen befolket av «kunst-kadere» – en global overklasse hvis posisjon tillater dem å fly fra sted til sted med sine kunstprosjekt for å bevisstgjøre folket om å snu den økonomiske verdensordenen? Bør dette systemet forlates til fordel for å få reell gjennomslagskraft på lokalt hold, spør Sissel M. Bergh etter å ha deltatt i Transformative Art Production-seminaret som fant sted i september.

Kritikk, 19.05.2011

Kurvetilpasning og naturbarn

Forholdet mellom Mitchell og Miliskovic på Babel får meg til å tenke på Gerhard Schønings motforestillinger mot Knut Leens ønske om å starte et lappisk seminarium ved Trondheim katedralskole i 1752. Han mente at skolen bare burde ta inn “lærde gutter” som kunne lese og skrive latin, ikke uvitende “naturbarn”.

Kritikk, 05.12.2010

Gjenoppstandelsen

Med én rett i ansiktet, utstillingen “In your face”, har galleri 7011 gjenoppstått fra dvalen. Det er ikke helt tilfeldig at det skjer samtidig med at Trondhjems store sønn, Sverre Koren Bjertnæs, åpner sin utstillingen på Gråmølna. Han er jo tross alt medeier.

Kritikk, 14.05.2010

Faking it

Art is either plagiarism or revolution, or: Something is definitely going to happen here er tittelen på Bik van der Pols verk for biennaleutstillingen Manufacturing Today. Avdeling for arkitektur og billedkunst ved Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og Kunstakademiet i Trondheim (KiT) satser stort med dette femårige forsknings- og utstillingsprosjektet som har utgangspunkt i kunstutdanningen.