Margrete Abelsen – ArtScene Trondheim


Margrete Abelsen

er utdannet kunsthistoriker ved NTNU. Hun har undervist i kunstteori ved KiT, NTNU og er utstillingsprodusent for Trøndelag Senter for Samtidskunst.

Skribentens tekster

Kritikk, 20.10.2013

Mellom forfall og velstand

Konteksten Constant. Decay. inngår i gir prosjektet en form for intensitet og tilstedeværelse som sjelden oppstår i andre utstillingssammenhenger.

Kritikk, 15.04.2013

Hverdagsmaterialitet

Både finske Susanne Gottbergs tegnede malerier og svenske Berit Lindfeldts skulpturelle objekter utforsker hvordan det materielle og romlige avspeiler en mellomtilstand i sfæren mellom drøm og virkelighet.

Kritikk, 04.02.2013

Engler, alle sammen

Det ligger litt herlig exploitation som utfordrer det politisk korrekte i More Like It Is Now Than it Ever Was Before.

Kritikk, 14.11.2012

Mot det sorte hullet

Den herlig pessimistiske hverdagsrealismen i Point of No Return fungerer mer som en åpen kommentar enn som sviende kritikk. Utstillingen i Rake minner oss om at det er mulig å tenke byplanlegging ved å inkludere menneskers rolle i den.

Kritikk, 24.09.2012

Krumninger i kunsthistorien

Trondheim Kunstmuseum skaper kruminger i den sirkulære kunsthistorien når Marko Vuokala går i pedagogisk dialog med museets samling. Samtidig, i rommet ved siden av, viser Eeumyn Kang, oljemalerier og tekst.

Kritikk, 18.09.2012

Skår i kunstnerens prisme

Byen gjennom kunstnerens prisme bygger på den faglige historien om kunstnerens rolle i offentlige kontekster. Programmet som foregikk under Trondheim Open framsto som en oppfordring til kunstnere om å erobre det offentlige rom.

Kritikk, 29.07.2012

Eksistensielt håp

Hege Dons Samset tar oss med til jordklodens mest øde landskap i sin separatutstilling Museum of Hope på Gråmølna.

Kritikk, 29.05.2012

Rom for utforskning

Årets masterutstilling viser seg å inneholde flere sterke selvstendige verk, likevel er det påfallende hvor sterk den formale orienteringen er fundert, og det kan diskuteres hvorvidt dette er en positiv særegenhet ved akademiet i Trondheim.

Kritikk, 14.12.2011

Drivhjul i hverandres maskineri

For et år siden inntok oljeselskapet Det norske det store bygget Føniks, tidligere Hotell Residence, på Torvet i Trondheim. Bak de glitrende julelysene på byggets fasade huses en kunstsamling som i enkelte tilfeller viser at når kunst og næringsliv spiller på lag fungerer de som drivhjul i hverandres maskineri.

Kritikk, 24.11.2011

Og det ble lys

Fredag åpnet Babel visningen av britiske Michael Day og makedonske Nikola Uzunovskis teknologisk-vitenskapelige installasjoner. I den overlappende linjen mellom kunst og vitenskap plasserer de begge menneskets resepsjon av omverdenen i sentrum for sine prosjekt, men med ulik engasjerende virkning.

Kritikk, 04.11.2011

Lengsel etter det sublime

De veletablerte Trondheimskunstnerne, Inger Sitter, Håkon Bleken og Torhild Aukan viser i felles utstillingen Landskapet gjennom oss abstraheringer av landskapet i ulike teknikker. Nettopp begrepet teknikk blir sentralt, for det viser seg at det er her utstillingens lesning blir værende, til tross for utstillingstittelens og katalogtekstenes fenomenologiske innpakning som tildeler keiseren en helt ny garderobe.  

Kritikk, 16.10.2011

Indian Travel Agency

Internasjonalt anerkjente kunstnerne tilbyr under det ukelange «Indisk maraton» i Trondheim ulike kontemporære lesninger av Indias sosiale, politiske og kulturelle klima per i dag. Ved Trøndelag Senter for Samtidskunst, Kunstakademiet i Trondheim og Babel vises utstillinger med videoinstallasjon som fellesnevner. Kunstnernes dokumentariske lesninger av eget land kan betraktes som en kjærkommen kontrast til europeiske klisjéfylte lesninger av India som et utviklingsland. Gjennom mer eller mindre implisitt fokus på økologiske kriser, postkolonial avhengighet, nasjonalisme, fundamentalisme og migrasjon, gis det lesninger med potensial til å forme nye og mer nyanserte syn på dagens India.

Kritikk, 21.03.2011

Hardcore teori: opplysning som massebidrag

Komplekse kunstteoretiske utlegninger ble lekende lette gjennom suggererende støy og fengende elektronikabeats da performancebandet Textfukkers inntok Trøndelag Senter for Samtidskunst sist lørdag.