Lars Bang Larsen – ArtScene Trondheim


Lars Bang Larsen

er skribent, kunsthistoriker og adjungeret kurator ved Moderna Museet i Stocholm.

Skribentens tekster

Postkulturell næring, Tekstserier, 21.03.2012

Kunst, overskridelse og massemedier

Når billedkunstnere udbytter de underpriviligerede eller producerer ekstremt værdifulde værker, reagerer massemediet med sensationslyst. Overskridelseskunsten klæber til mediesfæren og ved at den samme skandalehistorie køres igen og igen, udmatter medierne sprog, tænkning og kulturel erindring.