Hilde Rognskog – ArtScene Trondheim


Hilde Rognskog

er billedkunstner som i sin praksis undersøker maktstrukturer. Hun er tidligere styreleder i Norske Billedkunstnere.

Skribentens tekster

Kommentar, Men hva betyr det å bli styrt?, Tekstserier, 28.04.2014

Hva skal vi med kunstnerpolitikken?

Innovasjon, kreativitet og entreprenørskap er blitt et ideal i et kunnskapssamfunn som konkurrerer med alle andre kunnskapssamfunn. Avregulering av kunstnerpolitikken blir et mål i seg selv uten at konsekvensene for samfunnet eller hva det innebærer for kunstnerne blir drøftet. Hvordan påvirker “nye ideer og bedre løsninger” kunstnerpolitikken?