Hans Carlsson – ArtScene Trondheim


Hans Carlsson

er kunstner, kurator, kritiker/skribent og poet, bosatt i Malmø og Berlin. Carlsson har skrevet for tidsskrifter som Kunstkritkk, ArtReview, Art India og Ord&Bild, samt for dagsaviser som Helsingborgs dagblad og Expressen.

Skribentens tekster

Kommentar, 26.06.2023

Anteckningar om postkritiken

Men är det alltid bra att som kritiker söka identifikation, försöka förstå och vilja förmedla någon annans tankar eller konstnärliga ambition? Jag tror inte det. Den som försöker sig på något sådant riskerar att projicera sina egna föreställningar om världen på andra.

Kritikk, 20.04.2023

De Humani Corporis Fabrica

Filmen De Humani Corporis Fabrica får vår gjestekritiker Hans Carlsson til å konfronteres med det etiske dilemmaet; Hvem har retten til å dø.