Hanne Hammer Stien – ArtScene Trondheim


Hanne Hammer Stien

(f. 1977) er kunsthistoriker, med en ph.d. i kunsthistorie fra UiT Norges arktiske universitet. Hun arbeider som førsteamanuensis og visedirektør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, UiT. Stien har også lang erfaring som kunstkritiker og kurator.

Skribentens tekster

Kommentar, Konferanse 2020, Media, 04.12.2020

Ti momenter til en (g)lokal kunstkritikk

Mer enn noensinne er det viktig å ivareta motstandskraften i kritikken. Kvalitet fremfor kvantitet må derfor være et mantra. Spesielt må kunstkritikken holde fast på langsomhet (det som er utstrakt i tid og rom) og kompleksitet.