Gøril Strid Buholdt – ArtScene Trondheim


Goril Strid Buholdt

er født i 00, og går bachelor i kunsthistorie ved NTNU. Hun er leder for linjeforeningen Det gyldne snitt.

Skribentens tekster

Konferanse 2020, Kunsthistorisk kritikk, Tekstserier, 24.11.2020

Beskrivelse av det kroppsløse hodet

Så statisk og ubøyelig som det er, har det likevel en slik dynamisk kraft ved seg at man nesten stiller seg selv spørsmålet: «Er dette virkelig et kunstverk? En skulptur, og ikke bare et levende vesen, som ånder og lever?»