Dag Solhjell – ArtScene Trondheim


Dag Solhjell

er kunstsosiolog og høyskolelektor i kunstformidling ved Høgskolen i Telemark. Han har utgitt flere bøker om kunstpolitikk og -formidling.

Skribentens tekster

Kommentar, 03.03.2011

Hustavle for regionale kunstpolitikere

Kunstpolitikk er å lytte til kunsten og å støtte initiativ som kommer fra kunsten selv. Uten å lytte til kunsten er du ingen kunstpolitiker, bare en politiker. Uten initiativ fra kunsten selv har det ingen mening å ha en kunstpolitikk. Ingen vellykket kunstinstitusjon er blitt til på politisk initiativ eller etter politisk styrte utredninger.

Kommentar, Konferanse 2020, 16.11.2009

Ti teser om kunstkritikk i et regionalt perspektiv

Det tydeligste tegn på provinsialisme er lengselen etter å få kritikk fra en kritiker i Oslo. Da har sentrum seiret og kunsten tapt.