Anja Johansen – ArtScene Trondheim


Anja Johansen

er rådgiver innen kommunikasjon, innovasjon og tjenestedesign ved NTNU Universitetsbiblioteket. Hun har master i kunsthistorie og arbeider med å ferdigstille en doktogradsavhandling ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Skribentens tekster

Kritikk, 27.10.2012

Livlige materialer og affektive kretsløp

A Matter of Feeling framstår som et gjennomtenkt samlebegrep for årets Meta.Morf, med potensial til å fange interessen hos akademikere med sans for nymaterialisme og affekt-teorier. – Det har i det hele tatt blitt mer gjengs å snakke om materie og teknologi i livlige termer.

Kritikk, 02.06.2010

Amerika er…?

Utstillingen «Anthem – 14 amerikanske kunstnere» åpnet noen dager før Norges nasjonaldag og innbød til refleksjoner over nasjonal identitet og kultur. Hvorvidt det er mulig å danne seg «the big picture» er et åpent og ubesvart spørsmål, som i en noe sprikende utstilling overlates til betrakteren.

Kritikk, 21.01.2010

Uforløst kjærlighet i sort-hvitt

Til tross for elegante og gjennomarbeidede collager overbeviser ikke denne utstillingen, fordi den bakenforliggende idéen fremstår som sterkere enn selve utformingen.

Kritikk, 15.10.2009

Rotter i den svarte kuben

Daglig leder Madeleine Park ved Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har nylig ryddet kjelleren for å få plass et nytt konsept: The Black Cube.

Under åpningen fredag 2. oktober bød The Black Cube på visesanger fra «the artworld», bar og DJ – i tillegg til høykulturelle rotter i kjelleren. Da snakker jeg ikke om lokale kunstnere og kritikere altså, men Ilona Huss Walins 15 minutter lange video Rat Export Hamlet.