Ane Hjort Guttu – ArtScene Trondheim


Ane Hjort Guttu

(f. 1971) er billedkunstner og filmskaper bosatt i Oslo. Hun arbeider innenfor en rekke ulike medier, men har i de siste årene hovedsakelig konsentrert seg om film- og videoverk som spenner fra undersøkende dokumentarfilm til poetisk fiksjon. Arbeidene hennes tar for seg forholdet mellom frihet og makt, økonomi og offentlig rom, sosial endring og enkeltpersoners handlingsrom. Guttu er også aktiv som kurator og skribent, og hun er professor ved Kunsthøyskolen i Oslo, avd. Kunstakademiet.

Skribentens tekster

Kommentar, Kunstnerisk forskning under lupen!, Tekstserier, 24.06.2024

Kunstens plass i kunstnerisk utviklingsarbeid

Det fantes et nærmest utopisk element ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid fra 2003 til 2020, man «organiserte frihet», men med et håp om at akademia skulle kunne tilby reell fordypning i høyst ulike kunstnerskap, på kunstens premisser.