Den 37ende i rekken – ArtScene Trondheim


Den 37ende i rekken

Kritikk, 06.10.2013

Etter noen års tilholdssted på Dora med godt ALK_9138xbesøkte utstillinger, vises årets Trøndelagsutstilling i en todeling, likt fordelt mellom Trøndelag Senter for Samtidskunst og Trondhjems Kunstforening. I år bidrar tjueni kunstnere med trettiseks verk.

Hvis man skal gi en rask karakteristikk av årets versjon, kan man si at hovedvekten er todimensjonale verk – fotografi, maleri og tegning – mens det er færre installasjoner, skulpturer, videoer eller andre typer flerdimensjonale arbeider. Likevel er det første som møter en når man nærmer seg TSSK, Jens Stegger Ledaals skulptur, plassert midt i utstillingsrommet. Verket består av en rekke lyseblå sekskanter som er stripset sammen til en større form – en form som er ikke-konstant, og kan tilpasses ulik bruk. Verket består av flere elementer; en video som viser et militært oppdrag der blå sekskanter bæres oppover fjellet og settes sammen til en skulptur. Formspråket uttrykker oppdragets viktighet, og resultatet – blomsterskulpturen laget av de blå platene – står i naiv kontrast til den militære konteksten.

Hovedandelen av de utstilte verkene på TSSK henger på veggene. Av det fåtallet som opptar gulvplass, legger jeg merke til en bunke papirer med utskåret sentrum, og som slik danner en skålform. Den er fylt med jord – tror jeg, og ser for meg at små frø ligger i jorda, og vil begynne å spire i utstillingens løp. Men jeg leser i katalogen at det som fyller papirene ikke er jord, men blekk. Med ett antar verket en annen form. Petter Buhagens «Manuscript» består av papir og blekk, som tittelen tilsier, men mangler ord. Uten ord og tekstbasert innhold fratas manuskriptet sin opprinnelige mening – mens en ny skapes. Manuskriptets materiale er der, men den tekstbaserte formen er oppløst og omveltet, og meningen uttrykkes visuelt og konseptuelt.

Av de veggbaserte verkene vil jeg trekke fram en dialog som går på tvers av rommet. Linjene i Edith Lundebrekkes stramme, grafiske trerelieff kommuniserer kontrasterende med Vigdis Haugtrøs korstegning på motstående vegg.

Det første rommet man entrer i Trondhjems kunstforening skriker «natur». Også her er det første blikkfanget en skulptur, Nina Skarsbøs «Next Nature», en form i tre som tøyer materialets grenser, men fastholder treet i sin nye form. I samme rom henger et fotografi av Joakim Blattmann Moldestad som gjør noe av det samme. De fotograferte bartrærne gir umiddelbart en overveldende følelse av at treets kraft er ved å sprenge fotografiets grenser, og vokse seg ut av det.

Neste rom preges av maleri, fotografi og tegning, og her er det kanskje forholdet mellom skjørt og massivt som er betegnende. Eksempelvis Ina Marie Winther Åshaugs blindtegning på et tynt papirark mot det monumentale, sorte maleriet til Kim Kvello, malt med industrilakk på en tykk treplate. At den naivistiske tegningen av Åshaug er laget samme dag som utstillingens innsendingsfrist, understreker lettheten i arbeidet.

ALK_9290xInnen man når det innerste rommet, begynner man å kjenne hvordan en slik kollektivutstilling virker: De utallige inntrykkene og sprikende retningene gjør den krevende å ta inn. Man blir fylt opp. Kanskje er det årsaken til at jeg opplever det siste visningsrommet som vel motsetningsfylt. Karianne Stenslands video i første etasje gir derfor et befriende friskt løft. Den tematiserer kunsten i møte med samfunnets krav om inntjening. Verdiene som settes opp mot hverandre gjør inntrykk, og vil nok treffe mange som driver i kulturbransjen.

Trøndelagsutstillingen har blitt en tradisjon, noe årets jury selv understreker betydningen av. De framhever at de i år har gått etter magefølelse i bedømmelsen av innsendte verk, og har søkt å gjøre utvelgelsen etter et kvalitetsprinisipp. Kvalitetsbedømmelser og magefølelser til tross – Trøndelagsutstillingen kan ikke påberope seg å være en helhetlig utstilling. Utstillingen oppsøkes med viten om at det man får se er et knippe representanter for kunstnerisk virke som på et eller annet vis kan knyttes til regionen. Om dette sistnevnte kriteriet kan bidra til å synliggjøre kunst for et større publikum, så er det da noe.

 

Trøndelagsutstillingen 2013 vises:
TSSK og Trondhjems kunstforening 28. september – 20. oktober
Oppdal kulturhus 29. oktober – 20. november
Kunstmuseet Nord-Trøndelag 11. januar – 9. februar 2014