Trøndelagsutstillingen 2011, Dora – ArtScene Trondheim