Rhea Dall – ArtScene Trondheim


Rhea Dall

er siden 2020 direktør ved kunsthallen O—Overgaden i København. Hun har tidligere ledet UKS i Oslo, vært kurator for Bergen Assembly 2016 og Charlottenborg Kunsthall. Dall etablerte Praxes i Berlin i 2013.

Skribentens tekster

Interviews, Kunstnerisk forskning under lupen!, 07.12.23

Passages and potentials

The recently opened PASS Center for Practice-based Art Studies at the University of Copenhagen is all about forging stronger reciprocal links between academia and the field of artistic practice. Rhea Dall interviews Mikkel Bogh, head of PASS.

Intervju, Kunstnerisk forskning under lupen!, 07.12.2023

Passager og potensialer

Nyåpnede Center for Practice-based Art Studies ved København universitet ønsker å være en brobygger mellom akademia og kunstfeltets praksiser. Rhea Dall har intervjuet leder Mikkel Bogh.