Niels Henriksen – ArtScene Trondheim


Niels Henriksen

er utdannet kunsthistoriker ved København Universitet. Han skriver på en avhandling om Asger Jorn ved Princeton University, New Jersey.

Skribentens tekster

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Tekstserier, 31.03.2011

Karriere vs Christiania; kunst, offentligt rum og dansk kulturpolitik

I 2007 åbnede Karriere, bedre kendt som Karrierebar, i Københavns “kødby”, et slagterikompleks fra 1930erne beliggende tæt ved Københavns Hovedbanegård. Karriere’s navn er et kunstværk af Elmgreen & Dragset, ligesom bar-restaurant-natklubben Karriere’s øvrige centrale funktioner er defineret af de cirka 30 danske og internationale kunstnere.