Leif Henrik Hoøen – ArtScene Trondheim


Leif Henrik Hoøen

(f. 1999) studerer psykologi ved NTNU. Han er kulturjournalist i Under Dusken og skriver frilans.

Skribentens tekster

Kritikk, 15.06.2023

Teknologisk endelikt

Karakterenes fysiske hemninger kan tolkes som et bilde på deres manglende autonomi i den verden de lever i.

Kritikk, 04.05.2023

Mørketid og science fiction

Man kan velge å fokusere på de sensoriske inntrykkene, som til tider blir så intense at de kan overvelde, eller på det store tolkningsrommet som det fragmenterte innholdet gir. Begge disse inngangene gir interessante opplevelser, men krever samtidig mye av betrakteren.

Kritikk, 09.02.2023

Tøyler løpske farger

Solrunn Rones skaper noe spennende når hun klarer å gjøre en svært variert og løpsk fargebruk harmonisk.

Kritikk, 30.11.2022

Maskineri og mennesker

K.U.K. kaster ikke et nytt lys over Arne Ekelands kunstnerskap, men i samspill med Håvard Homstvedt kommer interessante sider til syne.

Minikritikk, 08.11.2022

Varierte fortellinger

Kunstnerne som arrangerer Storytellers er fra ulike generasjoner, der 52 år skiller yngste og eldste kunstner, og ulike land, som India, Kina og Norge.

Minikritikk, 30.09.22

Materialenes særpreg

Et hardt, grått rep henger fra taket. Når jeg går nærmere ser jeg imidlertid at det er laget av utallige små biter av grus.