Kristine Jærn Pilgaard – ArtScene Trondheim


Kristine Jærn Pilgaard

har master i Skapende kuratorpraksis fra Kunsthøgskolen i Bergen og arbeider som kurator, kunst- og bokprodusent. Hun har bl.a. vært kurator for Lene Bergs Stalin by Picasso og konsulent for et KORO-prosjekt i forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel.

Skribentens tekster

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Tekstserier, 08.03.2011

Ytringsrett vs. råderett – i offentlige rom

Det offentlige rom er også et politisk rom. Ved å «sensurere» kunstverk i dette rommet, stopper man en alternativ form for meningsutveksling. Hvis en fri og levende debatt kjennetegner et vellykket demokrati, hvorfor hender det da at midlertidige kunstprosjekter begrenses og bortvises, i det rom som skal være for «alle»?