Kristin Mandt Heim – ArtScene Trondheim


Kristin Mandt Heim

Kristin Mandt Heim har MA i Kunsthistorie ved NTNU. Hun er fhv daglig leder ved Møre og Romsdal kunstsenter, Molde.

Skribentens tekster

Kritikk, 13.09.2010

Fragmenter i lavmælt samspill

Trøndelagsutstillingen har tidvis vært omstridt, og vil nok alltid være det til en viss grad. Som en lokal versjonen av Salongen i Paris har dens form noen mindre heldige sider, men i det litt absurde og intense utstillingsformatet ligger også noe av dens styrke. Den fremstår som et kunstens sjøslag, et fortettet «her og nå».