Johan Börjesson – ArtScene Trondheim


Johan Börjesson

er museumsdirektør ved Trondheim kunstmuseum

Skribentens tekster

Kommentar, 14.05.2019

La oss diskutere de riktige sakene

Det hadde vært oppsiktsvekkende om avtalen på noen vis brøt med god museums- eller forretningsetikk, men det gjør den ikke. Om noe har det vært en fordel at Forselius som mangeårig styremedlem i MiST er inneforstått med spørsmål som angår konservering og formidling. Museale aspekter i avtalen har ikke måttet forklares og forsvares, noe som ofte kan være tilfellet, men har blitt akseptert som forutsetninger.