Herman Østby – ArtScene Trondheim


Herman Østby

er født i Norge og har interesse for kunst og litteratur. Han studerer til lektor i historie og nordisk ved NTNU.

Skribentens tekster

Minikritikk, 12.10.2023

Et økosystem i miniatyr

Fuktigheten fra plantene blir til is på metallet. Når støpselet trekkes ut, og isen smelter, så vannes plantene.

Minikritikk, 16.06.2023

Å lytte fram et sted

Det vi hører i «Trillesteinsynfomien» kan beskrives som å stige opp til vannflaten etter et dykk: Følelsen av trykket rundt ørene som gradvis forsvinner.

Minikritikk, 18.04.2023

Hekser i danseritual

«Granddaughters» er en historie om frigjøring fra det kontrollerende, passive og pyntelige.