Herman Østby

er født i Norge og har interesse for kunst og litteratur. Han studerer til lektor i historie og nordisk ved NTNU.

Skribentens tekster

Minikritikk, 18.04.2023

Hekser i danseritual

«Granddaughters» er en historie om frigjøring fra det kontrollerende, passive og pyntelige.