Ebba Moi og Gry Ulrichsen – ArtScene Trondheim


Ebba Moi og Gry Ulrichsen

Moi og Ulrichsen ble begge uteksaminert fra Kunstakademiet i Trondheim i 1999 og har utviklet det sosiale kunstprosjektet New Meaning sammen. Moi arbeider med Tenthaus Oslo. Ulrichsen har jobbet som kunstlærer på ulike nivå i flere år, og har en Master i estetisk fagdidaktikk. (F. Ebba Moi)

Skribentens tekster

Kunstdialoger, Tekstserier, 19.09.2013

Fra besøkende til deltakende kunstner

Med utgangspunkt i Tenthaus Oslo drøftes erfaringer fra kunstnerisk praksis i skolesammenheng. Ebba Moi og Gry Ulrichsen ser på muligheter for profesjonsutvikling når kunst og pedagogikk møtes i langsiktige, forpliktende prosesser basert på gjensidig tillit og eierskap. Moi deltar under Lademoen Art Dialogues som åpner til helgen.