Dag Wiersholm – ArtScene Trondheim


Dag Wiersholm

er fhv. mangeårig seniorrådgiver og fagutvikler i KORO, Kunst i offentlige rom. Forfatter av div. fagartikler, særlig om forholdet mellom estetikk og filosofisk etikk. Foreleser og foredragsholder.

Skribentens tekster

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Tekstserier, 13.05.2011

Lars Rambergs kunstprosjekter i et perspektiv av kunstneriske kompromisser

Lars Ramberg (LR) intervjuet av Dag Wiersholm (DW) på oppdrag for ArtSceneTrondheim med utgangspunkt i Rambergs nasjonale og internasjonale kunstprosjekter.

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Tekstserier, 02.12.2010

Demokrati som samfunnsmessig kontroll

Mange vil hevde at et offentlig rom som ikke kjennetegnes av konflikt og uenighet, ikke er noe offentlig rom. Samtidig vil et kriterium på demokrati – som forutsetter en offentlighet – være evnen til å inngå kompromisser når ulike meninger er hørt og beslutninger skal tas. Det kan argumenteres for at dette også må gjelde kunst i offentlige kontekster. Men kan den da lenger kalles kunst, ligger det ikke så å si i kunstens vesen å være kompromissløs?