Anne Helga Henning – ArtScene Trondheim


Anne-Helga Henning

har utdannelse fra kunstakademiet i Trondheim samt Mellomfag i Kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Henning jobber som universitetslektor i tegning (50%) ved institutt for Arkitektur og teknologi, NTNU.

Skribentens tekster

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Tekstserier, 15.01.2011

Stedets kompleksitet

Begrepet «kunst i offentlige rom» erstattet i 2007 det omstridte begrepet kunstnerisk utsmykning for å gi mer tyngde til den autonome kunsten. Utsmykningsfondet for offentlige bygg skiftet da også navn til Kunst i Offentlige Rom for å forsterke en ønsket holdningsendring. Samtidig er det lett å se det offentlig uttalte forbeholdet om at kunsten skal være tilgjengelig og for alle, som en av mange føringer i samsvar med den skandinaviske sosialdemokratiske ånd.