Anders Skare Malvik – ArtScene Trondheim


Anders Skare Malvik

er førsteamanuensis Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Skribentens tekster

Media Acts, Tekstserier, 13.09.2011

Det muliges kunst. Jacques Rancière og distribusjonen av det sanselige

Hvordan skal kunsten kunne være noe annet enn det beståendes medløper, i en samtid hvor – som Slavoj Zizek skriver et sted – det er lettere å forestille seg jordens undergang enn et hvilket som helst alternativ til den avanserte kapitalismens samfunnsorganisering? Og hva skal kunstens såkalt politiske bidrag kunne være uansett? Jacques Rancière forsøker å svare på dette spørsmålet. I høst kommer Rancière til Trondheim og til konferansen Media Acts ved NTNU.