Redaksjonen – ArtScene Trondheim


Eline Bjerkan

er redaksjonsmedarbeider i ArtScene Trondheim siden 2016. Hun har en master i Kunstkritikk og kulturformidling fra NTNU.

Marit Kristine Flåtter

er ansvarlig redaktør i ArtScene Trondheim. Hun er fagredaktør for Kunstsentrenes vekselstrøm (Museumsforlaget) og Kultur for kunst (Orfeus forlag) i 2023. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avd Kunstakademiet i 2005.