Et suggerende ‘Thoth Work’ – ArtScene Trondheim


Et suggerende ‘Thoth Work’

Minikritikk, 09.03.2022

Det er et suggerende syn med en meditativ effekt som møter deg om du titter inn gjennom vinduene til Trondheim elektroniske kunstsenter, (TEKS ) på Bakklandet, der Eirik Blekesaune har utstilling i disse dager. 

Svarte pinner henger fra taket festet i hver sin ende med en nesten usynlig tråd. Pinnene har en vannrett startposisjon i forskjellige høyder, og ut fra den beveger pinnene seg sakte opp og ned. De lager formasjoner før de returnerer til den vannrette posisjonen og så repeteres dette i det uendelige. Verket er programmert slik at ingen av formasjonene er like. Verket er i evig forandring. Det liker jeg. 

Jeg tenker på starten av Black Sabbaths låt “Black Sabbath”: What is this that stands before me? Figure in black which points at me. Turn around quick and start to run. Find out I´m the chosen one. Oh, no

Pinnene gir liv til min fantasi. Jeg tenker at de puster seg opp eller blomstrer, danser eller sier noe à la: –Se hva jeg kan gjøre, før de faller tilbake til ro. Kan det være starten på en ny livsform dette her? En hybrid mellom noe fysisk og digitalt som forsøker å si oss noe? Tittelen på utstillingen: A Thoth Work, refererer jo til den egyptiske guden Thoth.

Dersom man står på utsiden av lokalet er verket en snedig visuell opplevelse. Det er både sterkt og vakkert. På veggen bak konstruksjonen fremtrer et skyggespill og det er også en overraskende dimensjon. Det er en opplevelse å se dette fra utsiden, men for å få full pakke må du gå inn.

Eirik Blekesaune, TEKS studio. F. AST

Her er det satt frem puffer til å sitte på og det kan høres et abstrakt lydlandskap med samme volumstyrke som omgivelsene. Komposisjonen blander seg sømløst med lydene i og utenfor bygningen. Det både forsterker konsentrasjonen i rommet, samtidig som den utvider opplevelsen. 

Det er flere elementer som gjør at helheten sitter så godt: Mekanikken som gir bevegelse til pinnene, samspillet mellom pinnene og skyggespillet som skapes på veggen, projeksjonen, lyset og lyden. Det er uhyre konsentrert, kalibrert og overbevisende. Jeg tror på det her, altså! 

Den multimediale, skulpturelle installasjonen som Blekesaune har laget kan settes inn i en historie som følger Alexander Calder sine bevegelige mobiler, og deretter tradisjonen med minimalistiske skulpturer. Som en fin referanse tenker jeg på George Cuffs sin skulptur The Dance som befinner seg i Ekebergparken i Oslo. Men Blekesaunes verk er mer, det er mer som en tilstand. Det gir ro og nysgjerrighet. Et sted der det er stor plass til å drømme seg bort og hvor nye tanker og ideer kan oppstå. Slike opplevelser trengs. For meg er dette åpne rommet som her skapes et eksempel på noe av det viktigste kunsten kan gi. 

Eirik Blekesaunes utstilling A Thoth Work kan oppleves i Trondheim elektroniske kunstsenter, TEKS, på Bakklandet frem til 27. mars 2022.