Gråmølna Trondheim Kunstmuseum – ArtScene Trondheim


Gråmølna Trondheim Kunstmuseum

Utstillingssted, 24.04.2010

For første gang skal Kunstakademiet i Trondheim vise sin avgangsutstilling Kit Master 2010 i Gråmølna, en ny avdeling til Trondheim Kunstmuseum. Det er fortsatt uklart for mange hva slags museum Gråmølna er, så med denne artikkelen håper vi å komme med noen oppklaringer. Vi har derfor spurt Merethe Hovdenak konservator og avdelingsleder i Gråmølna.

ArtSceneTrondheim: Er Gråmølna Inger Sitter og Håkon Blekens museum?

Merete Hovdenak: Gråmølna er en ny avdeling til Trondheim Kunstmuseum, som lenge har hatt et stort behov for et større utstillingsareal tilrettelagt samtidskunstens medier og uttrykk. Paviljongen presenterer fire-fem utstillinger av samtidskunst i året, samtidig som vi utvikler museumsbutikken med et stort faglig innhold (her selges det lite turisteffekter og pynteting) og en museumskafé, hvor vi for tiden jobber med å etablere et godt serveringstilbud til de besøkende (her kan ALT bli bedre). Ambisjonen er å gjøre Gråmølna til en møteplass for kunstnere, kunstnysgjerrige og de mer kunstinteresserte. Drømmen er at man kan bruke Gråmølna, ikke bare besøke huset og se kunst. Vi er glade for at vi kan ha gratis inngang, noe som vi håper gjør det enklere å stikke innom flere ganger i samme utstillingsperiode.

Samtidig synes jeg det er viktig å nevne at realiseringen og etableringen av Gråmølna ikke hadde vært mulig uten Inger Sitter og Håkon Blekens initiativ til en ny museal utstillingsarena for samtidskunst i Trondheim. Deres store engasjement i forhold til formidlingen av samtidskunst generelt og deres egen kunstproduksjon spesielt, har spilt en veldig viktig rolle for realiseringen av Gråmølna.

Gamlehuset Gråmølna er et permanent visningssted for Kunstgaven Bleken Sitter, som skal (etter planen per dags dato) ha utstillingsskifter to ganger i kalenderåret. Endringene i 2. etasje vil ha en kuratering etter både tema, teknikk og produksjonsperiode. Det er også aktuelt å kuratere Kunstgaven Bleken Sitter i relasjon til hva som også vises av temporære utstillinger i Gråmølnas moderne paviljong. Dette kan gi en interessant lesning av ulike kunstuttrykk og kunstneriske konsepter.

AST: Gråmølna er en ny avdeling av Trondheim Kunstmuseum som skal vise samtidskunst?

MH: Ja! Her håper vi at utstillingsprogrammet skal være tydelig i forhold til hvilken profil og formidlingsoppgave denne nye avdelingen til Trondheim Kunstmuseum bør ha. Vi synes det er viktig å få inn et nytt og ungt publikum i møte med de samtidsproduksjoner som skal vises gjennom Gråmølnas utstillinger. Trondheim Kunstmuseum har et veldig trofast («eldre») publikum som viser stort engasjement for kunstmuseet, de kommer alltid på utstillingsåpninger og arrangementer – og dem vil vi også selvfølgelig ta vare på, men jeg tror det er et viktig ansvar å ta de unge med i beregningen (noe som kanskje ikke har vært gjort på veldig lenge i Trondheim?!) Det er derfor en viktig prioritering å noen ganger presentere utstillinger som snakker mer direkte til de unge. Jeg synes utstillingen til Narve Hovdenakk med konseptfilm kan være et eksempel på dette grepet. Den provoserer nok mer den «trofaste» museumsbesøkende, men treffer eller snakker samme språket som de unge kan forstå eller forholde seg til. Sommeren 2010 skal vi igjen vise en mer klassisk maleriutstilling med Steve Joy, som da også kan defineres som ung, men jobber innenfor det klassiske formspråket og med mer klassiske referanser. Til høsten er Gråmølna visningssted for Meta.Morf, kunstbiennalen der kunst og teknologi blir presentert. Sverre Koren Bjertnæs avslutter året, også maleri, men med mer av samtidens referansepunkter, uttrykk og billedspråk.

AST: Det har vært veldig ulike utstillinger hittil det første året, og hvis museet var en person ville man kanskje si at vedkommende hadde en veldig splittet personlighet. Hvor går museet videre? Er det noen visjoner om å være tydeligere i profilen etter hvert?

MH: Her har jeg vel svart litt på dette ovenfor? Gråmølna åpnet 8. november 2008, og annonserte da sitt utstillingsprogram for det kommende året. Det var ingen fast fagansatt i Gråmølna før 1. januar 2009. Første utstillingsår ble derfor kanskje mer et prøveår, innkjøringsår uten noe spesielt gjennomtenkt konsept. Vi hadde også et programhull i april som vi dekket med utstillingen Torget for å se på ulike utstillingskonsept, bruk av nye rom og lysforhold, med et ønske om å bli kjent med forskjellige mer eller mindre etablerte kunstnere. Det var gøy, og faktisk den best besøkte utstillingsmåneden i 2009.

AST: Det har jo vært flest utstillinger med kunstnere som er bosatt i Trøndelag eller kommer herfra, hvor viktig er den lokale tilhørigheten for Gråmølna? Og i tilfelle ja, hvorfor?

MH: Dette var en føring som ble lagt for åpningsåret i Gråmølna. De to hovedutstillingene i 2009 var jubileumsutstillingene til Bleken og Sitter, som begge to fylte 80 år med stor separatutstilling. Marte Aas (jobber i Oslo), har sin utdannelse ved KiT, det samme har Anne Helga Henning og Solrunn Rones, begge med virke i Trondheim. Jostein Kirkerud er jo både kunstner i byen og ansatt ved NTNU. Alle sammen med relasjoner til Trondheim, hver på sin måte. Narve Hovdenakk (og vi er ikke i familie) er jo også utdannet ved KiT, uten at det var kriteriet for å invitere ham til å holde utstilling. Han ble invitert av TKM i 2007. I fremtiden er det nok ikke her vi ønsker å legge fokuset. I fremtiden håper jeg at vi kan ha utstillinger som gjør at publikum får lyst til å komme tilbake etter en opplevelsesrik og engasjerende utstillingsopplevelse, både i gamlehuset og paviljongen. Uansett om det er kunst produsert av kunstnere fra regionen, Norge og ellers i verden.

AST: Hva synes Gråmølna om å være utstillingslokalet som skal ha avgangsutstillingen til årets masterstudenter fra Kunstakademiet i Trondheim?

MH: Dette er noe jeg ønsket å få realisert allerede første året Gråmølna åpnet, men da var det dessverre ikke mulig. I år er jeg derfor kjempeglad for å ha fått KiTs Master-utstilling i Gråmølnas program! KiT er en betydningsfull kunstfaglig ressurs i Trondheim. Gråmølna ønsker å knytte seg til fagmiljøet i hele NTNU-organisasjonen. Vi har denne våren også hatt fagseminarer med andre fagmiljøer enn kunst og ikke minst kunstmiljøet fra NTNU på Dragvoll og ved Kunstkademiet. Gråmølna er jo geografisk nærmeste nabo til KiT – og gode naboforhold ønsker vi oss alle. Det å skape ei utstilling sammen gjør at vi blir kjent med hverandre, lærer av hverandre og kanskje også utvikle oss til det bedre i årene fremover, så Kunstakademiet i Trondheim er en viktig med- og støttespiller! Fra og med i år skaper vi sammen en ny tradisjon med årlig å ha Masterutstillingen i mai på Solsiden. Da hele denne bydelen i et pakket landskap våkner til liv og forhåpentligvis vil oppleve nye spennende ting. Jeg håper vi kan få inn mange nye nysgjerrige i Gråmølna i denne utstillingsperioden og som vil komme tilbake år etter år for å se, oppleve og diskutere kunsten som Akademiet viser i Gråmølna!