Åpning av Babel Bok, 21.10.09 – ArtScene Trondheim