Heather Passmore på Babel

Bildearkiv

Heather Passmore kommer fra Canada og er gjestekunstner ved Lademoen Kunstnerverksteder i april og mai 2009.
Hun tok sin Masterutdanning i kunst ved University of British Columbia i Vancouver, Canda, i 2004. Hun har siden år 2000 hatt en omfattende utstillingsvirksomhet hovedsakelig i Canda, men også i USA. Hun er også aktiv som skribent of har publisert flere kritiske essays og anmeldelser. Utstillingen på Babel er hennes første i Europa.

Heather Passmore er spesielt opptatt av sammenhengen mellom smak, samfunnsklasse og kunst, og dette kommer til uttrykk bl.a. gjennom at hun ofte bruker kasserte bruksgjenstander og materialer og private familiebilder i arbeidene sine. På denne måten vil hun stille spørsmålstegn ved vedtatte verdi-hierarkier i kulturen. Hun vil synliggjøre sosiale og kulturelle lagdelinger gjennom bruk av historisk ladede materialer. Hun kombinerer maleri, tegning og foto med materialer som brukt linoleum, gamle madrasser, t-skjorter o.l. I en ny serie akrylmalerier tar hun utgangspunkt i autentiske åstedsfotografier hun har funnet i politiets arkiver. Disse fotografiene viser ofte bomiljøene til fattige familier og enslige i Vancouver. Bildene er malt på trekk fra kasserte madrasser som Passmore har funnet på gaten i samme by. Dermed synliggjøres sammenhengen mellom økende fattigdom, boligmangel, kriminalitet – og de olympiske leker i Vancouver 2010.